Dla wszystkich zespołów sportowych, Rodziców i Najbliższych
Wszystkiego Najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
życzą
Zarząd i Trenerzy
Fundacji Młody Talent