Dokument dla Rodziców

Proszę przeczytać dokument, a na treningu należy podpisać Oświadczenie. Wymagane  w związku z COVID-19

OŚWIADCZENIE