Zmiany treningów na hali Promienia.

Nastąpiły zmiany treningów na hali Promienia aktualne wg tabeli.